logo
MELDPUNT

Contact

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
http://www.economie.fgov.be

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)
Administratief Centrum Kruidtuin
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
B-1000 BRUSSEL
http://www.favv-afsca.be/

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
Eurostation II
Victor Hortaplein 40/40
1060 BRUSSEL
Algemeen telefoonnummer: +32 2 528 40 00 (permanentie van 8.00 tot 17.00 uur)
Algemeen faxnummer: +32 2 528 40 01
welcome@fagg.be
http://www.fagg.be